Modul školství

Všeobecně vzdělávací modul


Dvoudenní modul je určen pro všechny učitele, kteří se zabývají výukou a to na základních a středních školách. Takto koncipovaný modul vychází ze studijních pobytů v Německu, kde se propojování předmětů do komplexního přístupu stalo pedagogickou normou. Základem přípravy studentů se stal situační učební trénink a jsme přesvědčeni o tom, že pouze tato cesta nám umožní se vrátit k odkazu Komenského a k jeho duchu výuky. Škola hrou se stala základním filozofickým východiskem pro takto koncipovaný modul, který má přispět k zásadní proměně v přístupu učitelů k výuce všech předmětů na školách. Skloubení teorie a praxe je největším uměním a je nutné toto mistrovství trénovat, neboť pouze trénink dělá mistra. Trénink před kamerou je tou nejefektivnější výukovou metodou pro rozvoj pedagogických dovedností.

Branný modul


V současné době jsme svědky výrazného zhoršování bezpečnostní situace v Evropě. My starší si ještě vzpomínáme na předmět branná výchova ve školách. Po roce 1989 tento předmět zmizel z učebních osnov všech škol. Všichni jsme v té době měli pocit, že branná problematika již nikdy nebude potřeba. Dnes již víme, že tomu tak není. Tato problematika se znovu vrací do osnov našich škol. Na Univerzitě obrany PhDr. Stanislav Balík školil lektory z řad vojáků pro program POKOS. Náš modul proškolí a protrénuje učitele v branné problematice. Služba v armádě umožnila PhDr. Stanislavu Balíkovi bezpečně se orientovat v bezpečnostní problematice, která je šitá na míru pro potřeby našich učitelů. Situační učební trénink je nejefektivnější výukovou metodou pro zvládnutí branné problematiky.