SITUAČNÍ UČEBNÍ TRÉNINK PRO VEDOUCÍ SMĚN MP


Cíl učebního tréninku

Cílem učebního tréninku je připravit příslušníky MP na řešení problémů v prostřední krizové komunikace. Tato specifická forma komunikace bude procvičována na interpersonální úrovni a to jak verbálně tak neverbálně. Prostřednictvím metody zpětné vazby budou za použití záznamové techniky společně analyzovány všechny chyby a v diskuzi formulována správná řešení a postupy příslušníků MP (v různých variantách krizových situací).

Organizace tréninku

Prvním tématem úvodního dne tohoto situačního učebního tréninku bude představení a návrh na zlepšení práce vedoucího směny z pohledu vystupujícího příslušníka MP. Vystoupení bude natáčeno a vyhodnocováno metodou zpětné vazby. Na základě prvního tématu budou vytvořeny dva týmy po čtyřech lidech, které budou plnit úkoly v prostřední krizové komunikace. Dojde k rotaci funkce vedoucího směny, ostatní účastníci budou mít roli řadových strážníků a budou řešit krizovou situaci v koordinaci s vedoucím směny MP. Všechny situace budou natáčeny a vyhodnocovány metodou zpětné vazby. V následné diskusi bude hledáno optimální řešení dané krizové situace a to – mimo jiné – za použití psychologické debriefingu. V každé situaci bude jedna skupina vystupovat a druhá po pozorování hodnotit.

Druhý den bude situační trénink pokračovat nácvikem reakce na teroristický útok, který se modelově uskuteční v Jihlavě. Účastníci kurzu budou hrát různé role od ředitele MP přes vedoucí směn až k řadovým strážníkům. Bude také simulována koordinace v rámci IZS. Účastníci kurzu si vyzkoušejí různé role, aby se byli schopni vžít do dané situace a uměli se správně rozhodovat v konkrétních podmínkách. Při volbě vhodného způsobu komunikace budou zohledněny základní charakteristiky teroristy motivovaného islamismem. Vše bude opět natáčeno a vyhodnocováno metodou zpětné vazby a psychologického defusingu, respektive demobilizace.

Vyhodnocení

Odpoledne druhého dne proběhne diskuse všech účastníků za přítomnosti vyučujícího, která zhodnotí reakce všech frekventantů kurzu v dané roli a prodiskutují se alternativní řešení. Na závěr kurzu proběhne vyhodnocení kurzu ze strany účastníků kurzu se závěrečným shrnutím vyučujícího.