MODULY KURZŮ MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ

Jak se stát baťovským šéfem


Seminář je zaměřen na znovuobjevení baťovského stylu řízení firmy a jeho uplatňování v každodenní praxi. Tomáš a Jan Antonín Baťa jsou stále našimi nepřekonatelnými vzory v tom, jak přistupovat ke svým spolupracovníkům a zaměstnancům. Naučíte se vedení lidí v duchu našich největších podnikatelů, od kterých se učil celý svět. Seminář Vám ukáže cestu k tomu stát se osobností baťovského formátu. Seminář z Vás udělá šéfa, který bude schopen čelit všem výzvám, které nám přináší 21. století. Seminář řeší praktické problémy, se kterými se šéf setkává v každodenní praxi.

Základy baťovského stylu řízení


Seminář je zaměřen na všechny principy baťovského stylu řízení. Musíme se naučit myslet globálně a jednat lokálně. Lidské mozky jsou v současné době důležitější než tradiční přírodní bohatství a spontánní lidská přání a činy jsou silnější než tyranie institucí společenského inženýrství. Baťova soustava řízení vychází ze znalostí a schopností zaměstnance – spolupracovníka jako největšího a nevyčerpatelného zdroje bohatství podniku. Baťovo „náš zákazník – náš pán“ se v současné době stalo základním kamenem všech moderních systémů řízení a to ať již japonského stylu, Deming – Juranova řízení kvality anebo Integrated Proces Management (IPM).

Baťovské vzorce pro úspěšné podnikání


Seminář je zaměřen na baťovský systém podnikání. Přímá účast zaměstnanců na zisku, organizace autonomních a sebeřídících týmů, přímá účast zaměstnanců na vlastnictví podnikových prostředků a pracovního prostředí, bezdluhové hospodářství, převedení řídící výchovy a vzdělání přímo do podnikové sféry (Baťova škola práce), úzká spolupráce a partnerství mezi podnikem a místním společenstvím či obcí, nezávislost podniku na vládních a státních diktátech a intervencích – to vše tvoří Baťovu soustavu řízení. O tom všem se účastník kurzu dozví na tomto semináři.