MODUL LEADERSHIP

Mistr Sun – strategie podnikání


Dílo „Umění války“, jehož autorem je slavný čínský generál Mistr Sun, je již dva a půl tisíce let zdrojem inspirace a praktických ponaučení nejen pro vojenské stratégy a politiky, ale stále více také pro manažery a obchodníky. Stejně jako ve válce jde totiž ve světě obchodu o vítězství. Návod, jak dospět k tomuto cíli, se dozvíte na tomto semináři. Na konkrétních příkladech se dozvíte jak ovládnout trh bez jeho předchozího zničení, jak porazit konkurenci díky přípravě a rychlosti akce či proč se na místo útoku na nejsilnější soupeřovy produkty zaměřit na jeho slabá místa. Naučíte se aplikovat šest zásad Mistra Suna v oblasti podnikání.

Kreativní leadership


Tento modul nastiňuje nové paradigmatické vedení přizpůsobující se současnému světu. Přináší širokou zásadní změnu systému řízení, vedení praxe a filozofie. Jedná se o posun od „vedení“ a „řízení“ k informatice. V koncepci semináře klademe důraz na etické rozhodování generativní povahy oproti reaktivním myšlenkovým technikám. Je třeba se naučit vidět nové způsoby, je třeba pochopit svými vůdcovskými instinkty nový tvar a na jejich základě je třeba přijímat opatření, aby se vůdce ujistil, co se stalo. Našim cílem je pomoci účastníkům rozvíjet své vůdcovské schopnosti, jasně vnímat, myslet a zpracovávat komplexní změny. Organizaci je třeba vést novým způsobem. Etika prostupuje celým tímto kurzem. Etické postupy a důsledky kreativního vedení jsou zásadní pro každý aspekt tohoto modulu. Hlavní prvky tohoto kurzu jsou: síla, kreativita, selfmistrovské rešení problému, dynamické případové studie a aplikace.