EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE PRO STAROSTY


Efektivní komunikace pro starosty je modulem určeným pro starosty z mikroregionů. Jedná se o široce koncipovaný modul, jehož cílem je zefektivnit vzájemnou komunikaci starostů mikroregionů, umožnit prodiskutovat všechny palčivé problémy tréninkovým způsobem. Všichni účastníci kurzu budou aktivně zapojeni do zpracování několika dílčích projektů, které budou určeny k rozvoji daného mikroregionu. Týmová spolupráce je základem úspěchu takto koncipovaných projektů. Mikrotýmy by samostatně pracovaly na dílčích úkolech a poté by je prezentovaly ostatním týmům. Nejlepší projekt by se stal vzorem pro všechny zúčastněné. Následně proběhne rozbor nejlepšího projektu a jeho vyhodnocení pro všechny účastníky metodou zpětné vazby. V průběhu kurzu budou mít účastníci možnost konzultovat své projekty z právního hlediska s lektorem- právníkem, který bude připraven poskytnout právní podporu dle aktuálních požadavků účastníků (například otázky správního řízení, vyřizování žádostí či stížností atd.). Celý kurz je koncipován jako situačně-učební trénink. Všichni účastníci kurzu budou při svých prezentacích natáčeni a poté na základě svých vystoupení vyhodnocováni metodou zpětné vazby. Práce v mikrotýmech vychází z metody brainstormingu.