MODULY KURZŮ KOMUNIKACE

Efektivní komunikace


Tento komunikační modul praktického tréninku před kamerou má odstranit komunikační bloky a posílit sebevědomí řečníka. Kurz vám umožní získat více přirozeného respektu. Uvědomíte si své vlastní chyby v komunikaci a pochopíte, proč se některé vaše požadavky nemohou realizovat. Budete působit na lidi kolem vás profesionálněji. Abyste dosáhli svých cílů, vynaložíte výrazně méně energie.

Prezentační dovednosti


Tento komunikační modul praktického tréninku před kamerou Vás naučí základním prezentačním dovednostem. Účastníci kurzu si teoreticky a prakticky osvojí základní prezentační techniky a budou seznámeni s nejrůznějšími tipy a návody, které vedou k úspěšné prezentaci. Kurz se zaměřuje na rozvoj komplexních prezentačních dovedností a to jak verbálních tak neverbálních. Součástí kurzu jsou praktická řešení modelových situací formou videotréninku a videí.

Mediální komunikace


Tento komunikační modul praktického tréninku před kamerou naučí základům mediální komunikace. Cílem tréninků mediální komunikace je především vyzbrojit účastníky praktickými dovednostmi pro komunikaci s médii. Modul cílí na práci s textem, s mikrofonem, vystoupení před publikem, vystupování před kamerou, veřejné diskuse a konfrontace, ovlivňování veřejného mínění či na PR propagaci.

Jak zlepšit podnikání pomocí komunikace


Tento komunikační modul praktického tréninku před kamerou posílí sebejistotu účastníků kurzu v rozmanitých komunikačních situacích. Pokud trvají Vaše rozhovory příliš dlouho, nebo když nevíte jak komunikaci začít a ukončit. Procvičíte si zmiňované situace v praktickém tréninku a naučíte se je řešit. V tomto kurzu budete jednak zvyšovat svoji jistotu při komunikaci tváří v tvář a také se budete učit, jak v různých situacích reagovat, abyste měli situaci neustále pod kontrolou a byli jste to právě Vy, kdo komunikaci řídí.