MODUL BEZPEČNOSTNÍ A GEOPOLITICKÝ

Evropská Unie a dějinné výzvy


Seminář je zaměřen na problematiku EU od jejího vzniku až po současnou krizi. Po druhé světové válce bylo původní EHS vnímáno jako společenství volného obchodu s cílem vytvořit společný trh. Původním cílem bylo zabránit dalšímu válečnému konfliktu na evropském kontinentu a vybudovat vyspělou sociálně tržní ekonomiku. Evropská unie především zaručuje svým občanům prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic, ve kterém je zaručen volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. Přijetím společné měny euro došlo k prohloubení rozdílů mezi bohatým severem a chudým jihem. Seminář se pokusí hledat odpovědi na nové výzvy, se kterými se bude EU potýkat.

Islámský stát - bezpečnostní hrozba pro Evropu a celý svět


Seminář je zaměřen na problematiku Islámského státu jako bezpečnostní hrozby pro Evropu v historických souvislostech. Od doby Karla Martela je islám největším nepřítelem křesťanství. Frankové zachránili evropskou civilizaci. Dobyvatelské výpravy Osmanů byly dalším pokusem o dobytí Evropy, který byl ukončen bitvou u Vídně 1683. Středoevropské národy se tehdy semkly v boji proti islámské invazi. V současné době jsme svědky další bezprecedentní invaze, která stejně jako v minulosti směřuje z Turecka do Evropy. Nejvíce ohroženou evropskou zemí je Itálie. Cílem semináře je najít východisko ze současné krize.

Střet civilizací


Seminář je zaměřen na problematiku obsaženou v knize Samuela Huntingtona „Střet civilizací“. Pochmurná prorocká vize amerického profesora se stále více naplňuje na rozdíl od optimistického snění amerického politologa Fukuyamy. Tento vědec napsal knihu „Konec dějin a poslední člověk“, ve které nastínil svou představu o konci dějin v liberální demokracii. V současné době velmi jasně vnímáme, který z vědců byl lepším prognostikem. Střet civilizací probíhá v přímém přenosu. V Evropě dnes stojíme na dějinné křižovatce a záleží pouze na nás, zda pro nás bude mít osudové následky. Seminář se má pokusit hledat odpovědi na zmiňované otázky střetu civilizací.