Konference V Luhačovicích ke 100. výročí vzniku Československa a československé vzájemnostizastita zastita2 zastita2

Dne 13.3.2018 zahájena volební kampaň
do Senátu ČR

„Naše revoluce je revolucí rozumu a srdcí."Masarykovský Manifest
otevřený dopis pro doc. PhDr. Mikuláše Beka Ph. D.

Předvolební vizitka - Český rozhlas

20.- 21. říjen, 2018

Luhačovice

20. srpen, 2018

Brno

Losování volebního čísla
vylosováno číslo 5
2. červenec, 2018

Blansko

101. výroči bitvy u Zborova
28. červen, 2018

Třebíč

Karel JanoušekKarel Janoušek byl československý voják, člen prvního a druhého odboje a jako jediný Čechoslovák. Získal hodnost leteckého maršála. Narodil se 30. října 1893 v Přerově a zemřel 27. října 1971 v Praze. Byl vězněm komunistického režimu a in memoriam povýšen do hodnosti armádního generála.

K. Janoušek byl vlastenecky vychován a hrdě se hlásil ke svému češství. Stejně jako jeho generační druhové byl i on v době 1. světové války odveden do armády a musel za Rakousko-Uhersko bojovat na italské frontě. V roce 1916 zažil svůj křest ohněm při italské ofenzivě na řece Soči. V červnu byl převelen na ruskou frontu. Spolu se svými kamarády přešel do ruského zajetí a vstoupil do československých legií. Rozhodl se bojovat za stát, který ještě neexistoval, proti nenáviděnému Rakousku-Uhersku. Jako příslušník našich legií utrpěl dvě zranění a válčil na Sibiři proti bolševikům. Českoslovenští legionáři tehdy při své slavné anabázi, kdy dobyli území větší než Evropa, na sebe upoutali pozornost dohodových vlád a světových médií. A je známo, že svou činností přispěli největším dílem ke vzniku Československa.

Do Prahy se Karel Janoušek dostal v únoru 1920. Sloužil u pěchoty, teprve ve třicátých letech zamířil po výzvě jiného důstojníka k letectvu. Janoušek byl tvůrčí člověk, který miloval nové věci a výzvy. U letectva dosáhl svého bytostného naplnění a byl kvalitním leteckým pozorovatelem. Uvědomoval si, jak důležitá je pro letectví předpověď počasí, a proto začal na Karlově univerzitě studovat meteorologii a geofyziku. Doktorát získal v červnu 1939, tedy již v době okupace, a na promoci dorazil provokativně v československé armádní uniformě v hodnosti generála. To, že nebyl vynikajícím pilotem, nijak nesnižovalo jeho jiné kvality, které získal především díky studiu. A v praxi projevil vynikající organizační schopnosti, které ho předurčovaly k velitelským postům.

V polovině listopadu 1939 vyrazil Janoušek do Velké Británie, aby mohl bojovat proti nacistům. Němci se mu za to krutě pomstili tím, že zatkli celou jeho rodinu a příbuzné. Manželka, sestra, bratr a dva švagři dokonce za jeho druhý odboj zaplatili svými životy. Koncentrační tábory přežili jen jeho druhá sestra a dva bratři (jeden z nich ovšem na následky krutého mučení zemřel dodatečně v roce 1951). Karel Janoušek se s nimi setkal až v srpnu 1945.

Ve Velké Británii se Janoušek pustil do budování našeho letectva. Sehrál klíčovou roli při všech jednáních, které vedly ke vzniku československých jednotek v rámci RAF, a v létě 1940 se mu tento cíl podařilo realizovat. Angličané ho jmenovali inspektorem našeho letectva, čímž se stal nejvýše postaveným československým pilotem, vedoucím všechna jednání s britskou stranou.

Jak už zaznělo, byl velmi zdatným organizátorem, ale také obratným diplomatem, který svým dílem výrazně přispěl k pozitivním výsledkům našich pilotů ve Velké Británii. Československé jednotky mu podléhaly po všech stránkách kromě operační. Nebyl tedy vojevůdcem v pravém smyslu toho slova, přesto patřil k nejvýznamnějším představitelům československého letectva v Británii. Za své zásluhy obdržel od britského krále Jiřího VI. nejvyšší hodnost britského letectva – Air Marshall.

Po návratu do vlasti byl Janoušek odsouván na vedlejší kolej a jeho zásluhy byly opomíjeny. Po únoru 1948 ho vyhodili z armády a nemohl najít práci. Měl cejch vojáka, který bojoval na Západě, a začal se pohybovat v začarovaném kruhu. Všude se dozvídal, že by ho sice zaměstnali, ale nemohou... Neúspěšně se pokusil z Československa odejít. Byl mu za to navrhován trest smrti, nakonec skončil v nejtěžších vězeních, kde strávil dvanáct let.

Po svém propuštění živořil. Měl problém sehnat střechu nad hlavou a mnohdy ani nevěděl, co bude jíst. Důchod mu totiž stát vyměřil příliš nízký, a tak musel jako skladník pracovat do svých 74 let. V roce 1968 se řešila rehabilitace, ale celý proces nebyl ukončen kvůli intervenci vojsk Varšavské smlouvy. Plně rehabilitován byl Janoušek až po roce 1989. Zemřel o 18 let dříve, v době tuhé normalizace.

Požadoval spravedlnost, požadoval, aby mu byla vrácena jeho čest. Dvakrát bojoval za Československo, a za to byl odsouzen do kriminálu. Spravedlnosti se za života nedočkal stejně jako jeho druhové, kteří s ním působili v legiích a na frontách druhé světové války.

Karel Janoušek patří mezi vojáky, jejichž jména bychom měli znát!

PhDr. Stanislav Balík, v.v. mjr.
19. červen, 2018

Brno - střed

Volební kampaň
9. červen, 2018

Brno - Bosonohy

Volební kampaň
6. červen, 2018

Brno - Komín

Přednáška na téma významné osobnosti Československa
4. červen, 2018

Brno - Starý Lískovec

Přednáška na téma 100 let Československa
4. červen, 2018

Brno - Bohunice

Městský úřad

Přednáška na téma českoslovenští prezidenti
4. červen, 2018

Brno

Klub UO

Přednáška na téma Významné osobnosti československých dějin
28. květen, 2018

Brno

Setkání u pomníku prezidenta BenešeDnes jsme se tu sešli, abychom vzdali čest našemu druhému prezidentovi a vůdci druhého československého odboje Edvardu Benešovi. Vydal rozkaz k atentátu na Heydricha, který byl vykonán 27. 5. 1942. Gabčík s Kubišem splnili svou vlasteneckou povinnost, a pomstili tak smrt mnoha českých vlastenců, již měl na svědomí tento kat českého národa, který po vítězné německé válce plánoval naši národní genocidu.

Edvard Beneš byl po celý život věrným stoupencem Tomáše Garrigua Masaryka, stojícího v čele prvního československého odboje a poté i samostatného státu. Spolu s Milanem Rastislavem Štefánikem se stal jeho oddaným spolupracovníkem už v době 1. světové války. Beneš působil ve Francii, kterou důvěrně znal již z doby svých studií a od počátku odbojové činnosti se zaměřil na diplomatickou a propagační činnost ve prospěch budoucího Československa. Příkladná byla jeho pracovitost a cílevědomost. T. G. Masaryk ostatně vždy připomínal všem Benešovým odpůrcům, jak velkým dílem se tento jeho věrný stoupenec zasloužil o vznik naší republiky.

V tomto roce slavíme sté výročí vzniku Československa. Musíme si stále připomínat, na jakých ideálech náš stát vznikl a je naší povinností tyto ideály bránit proti všem, kteří je chtějí zpochybnit. Edvard Beneš ideály humanitní demokracie prosazoval jako ministr zahraničí a od roku 1935 jako prezident. U hrobu Tomáše Garrigua Masaryka přísahal, že odkazu našeho prvního prezidenta věrni zůstaneme.

V září 1938 byl E. Beneš nucen čelit své největší životní zkoušce a Mnichov 1938 se stal jeho celoživotním traumatem. V současné době se nám státy, které podepsaly Mnichovskou dohodu, snaží – byť v zastřené formě – vnutit neomezený počet migrantů v podobě dohody Dublin IV. Jedná se opět o Mnichov 1938, jen v novém hávu. Nejaktivnější v prosazování této politiky jsou vlády Francie a Německa – jak typické! Naší mravní povinností je poučit se z Mnichova a již nikdy nepřipustit diktát Západu. Nemáme ani koloniální, ani nacistickou minulost. Máme demokratickou tradici, na kterou je naší povinností dnes navazovat. Musíme hájit své národní zájmy a již nikdy nepřipustit, aby se jednalo o nás bez nás!

Po rozpoutání druhé světové války nacistickým Německem stanul Edvard Beneš v čele druhého československého odboje. Dokázal sjednotit různorodé politické zájmy a získat respekt spojenců. Rozhodujícím činem zahraničního a domácího odboje se stal výše zmíněný atentát na Heydricha, ke kterému vydal prezident rozkaz. Po tomto významném odbojovém činu došlo k anulování Mnichovské dohody ze strany vlád Velké Británie a Francie, kterou reprezentoval generál de Gaulle.

Spojenecké vlády rozhodly o odsunu Němců ze zemí střední Evropy. Němci se jednak dopustili vlastizrady na svých vládách, jednak se tím mělo předejít nebezpečí vzniku pátých kolon v budoucnosti. Německo bylo v případě první a druhé světové války agresorem a snažilo se o realizaci svých agresivních ambicí na úkor vlastních sousedů. V současné době ekonomicky ovládá Evropskou unii a znovu se snaží o prosazení svých politických a ideologických cílů. Německý liberální socialismus v podobě multikulturalismu otevřel hranice EU pro miliony migrantů z Blízkého východu a Afriky. Tato sebevražedná politika je smrtelným nebezpečím pro náš národ a stát. Nikdy se politice Německa a EU nesmíme podřídit, musíme důsledně hájit naše národní zájmy spolu se Slovenskem, Maďarskem a Polskem. Musíme se s našimi sousedy spojit a společně bojovat za své bezpečnostní zájmy.

Vítězné velmoci rozhodly o odsunu Němců, který byl potvrzen naší vládou a prezidentem. Edvard Beneš vždy varoval před nebezpečím přepisování dějin, kdy se z viníků budou dělat oběti. Překrucování našich dějin začalo bezprecedentní omluvou ze strany prezidenta Havla sudetským Němcům. Ti, kteří byli pátou kolonou, vraždili a vyháněli naše lidi, zradili Československo a souhlasili s genocidou českého národa, se stali podle Havla oběťmi. Autorská trojice Podiven napsala hanopis na náš národ pod názvem Češi v dějinách nové doby. Jedním z autorů tohoto ostudného pamfletu byl Petr Pithart, který se stal předsedou českého vlády, a mohl tak své zrádné myšlenky realizovat v praxi. Někteří naši politici začali navštěvovat sudetoněmecké srazy v Německu, čímž se přidali k ostouzení vlastního národa a zpochybňování ideálů prezidentů Masaryka a Beneše.

Nejhorší situace je v současné době v Brně, kde se političtí představitelé páté kolony dostali do vedení města a s mediální podporou útočí na mnohé z toho, co je našim lidem drahé. Přepisují dějiny první a druhé světové války. Např. po druhé světové válce jsme se dle nich vůči Němcům dopustili bezpráví v podobě odsunu a vraždění nevinných německých civilistů.

Katastrofální situace je v tomto směru na Masarykově univerzitě – kvůli rektorům Zlatuškovi, Fialovi, a zejména Bekovi. S mírnou nadsázkou by se tato vysoká škola s ohledem na činnost zmíněných rektorů mohla dnes přejmenovat – na Háchovu univerzitu. Sebezničující multikulturalismus, nihilismus a zrada národních zájmů se staly oficiální ideologií, podle níž jsou studenti humanitních oborů vzděláváni. Proto se z přemnohých z nich rekrutují ideologicky řádně zpracovaní bojovníci proti svému národu a státu.

Prezident Beneš v roce 1938 podlehl Hitlerovi a v roce 1948 Stalinovi. Snažme se co nejrozhodněji o to, abychom nepodlehli Bruselu a Berlínu, který nám chce vnutit smlouvy, jež nás mají ujařmit a zničit naši svobodu a národní identitu. Naší povinností je bojovat za ideály humanitní demokracie prezidentů T. G. Masaryka a Edvarda Beneše. Proto si slibme, že věrni zůstaneme!

PhDr. Stanislav Balík, v.v. mjr.
24. květen, 2018

Moravské Budějovice

Městská knihovna

Přednáška na téma II. světová válka
17. květen, 2018

Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Přednáška na téma Tomáš Garrigue Masaryk


14. květen, 2018

Chotěboř

Knihovna

Přednáška na téma I. světová válka
10. květen, 2018

Jihlava

Knihovna

Přednáška na téma I. světová válka
8. květen, 2018

Brno

Oslavy 8. května
3. květen, 2018

Brno - Starý Lískovec

Přednáška na téma významné osobnosti
1. květen, 2018

Brno

Oslavy 1. května
23. duben, 2018

Konference

Bratislava

19. duben, 2018

Moravské Budějovice

Městská knihovna

Přednáška na téma T.G. Masaryk, Jan Masaryk a E. Beneš
17. duben, 2018

Praha

DAPU

Přednáška na téma Ludvík Svoboda
28. březen, 2018

Jevišovice

Základní škola

Přednáška na téma 100 let vzniku Československa a osudové osmičky
22. březen, 2018

Moravské Budějovice

Městská knihovna

Přednáška na téma Dějiny I. světové války
16. březen, 2018

Jihlava

Vědomostní soutěž: Poznej Vysočinu

Přednáška na téma 100 let vzniku Československa
13. březen, 2018

Brno

Masarykova demokratická akademie

T.G. Masaryk
12. březen, 2018

Brno - Bohunice

Městský úřad

Významné osobnosti v dějinách Československa
7. březen, 2018

Rudíkov

Základní škola

Přednáška na téma 100 let vzniku Československa
6. březen, 2018

Nové Veselí

Základní škola

Přednáška na téma I. a II. světová válka
9. únor, 2018

Náměšť nad Oslavou

22. základna vrtulníkového letectva

Přednáška na téma 100 let vzniku Československa
11. leden, 2018

Hustopeče

Knihovna